Wednesday, January 3, 2007

3. INTERAKTIV SVENSKA

grammatiska övningar på dator efter elevens behov. Undervisningen är databaserad, ledd av en datapedagog – SV2/svenska/språk- lärare.
Varje elev ska ha tillgång till en egen dator under undervisningspass, övningarna varierar.
~ Eleven övar på grammatik, ordkunskap, synonym, stående uttryck osv med hjälp av installerat material – övningar i svenska (Bygg upp ditt ordförråd och andra varierande program). Resultat införs i en ”elevbok”. På så sätt kan eleven hålla reda på sina resultat, kontrollera sina framsteg, jämföra med klasskamraternas, så småningom själv välja att öva på det som han/hon har problem med i den skrivna texten.
Diktamen på dator: Stavning – eleven skriver/kontrollerar med stavningskontroll, kontrollerar själv det som dator ”inte hittar”, jämför resultatet, antecknar antal fel Dikterade ord används till olika syfte: ordkunskap: skriva en text/diktamen med vissa av läraren valda ordordlekar – hitta rimord, göra korsord, ”ordorm mm temaord – hitta gruppord osv .
Eleven arbetar aktivt, gör egna övningar på svenska, vilket stimulerar språket, fantasi, datakunskap.
Eleverna kan byta dessa övningar och arbeta med andras, rätta varandras diktamen osv osv.
Resultat - visas med mängden av material som eleven lämnar och som antecknas i både lärarens och elevens bok. Allt material kan läsas /användas av andra elever på olika stadier i skolan.
Eleven arbetar målmedvetet och aktivt under hela lektionen och själv kan se sina framsteg.

No comments: